Klasszikus zene

Klasszikus zene Halálával valahol minden alkotó klaszikussá válik. Akkor is, ha már életében megélhette műveinek méltó megjelenését, kidolgozott előadásait, és akkor is, ha erre halála után esetleg évtizedekig várni kell – nem ritkaság ez még jelentős szerzők esetében sem. Számunkra alig elképzelhető élethelyzetek szülte művek esetében, a hitelességet tekintve az előadás szükségszerű kovásza a bátor tévedés. Tévedés számos olyan paraméter tekintetében (tempó, hangerősség, hangszín), amelyek rendkívül relatívak – mint például,

Sáry László kreatív zenei világa

Sáry László kreatív zenei világa   Mint minden jelentős alkotóé, Sáry életműve is egy végtelennek látszó univerzum, melynek titkait a Metrum Ensemble sok éve fáradhatatlanul igyekszik föltárni. Sáry László kézzel fogható, egyszerű formában a Kreatív zenei gyakorlatok két kötetében foglalta össze műveinek alapelveit; ezek  az első kötetben többnyire csoport-játékok, a második kötetben pedig ezek szellemében komponált zeneművek formájában jelennek meg. A gyakorlatok és a belőlük fölépíthető, ill. megalkotott művek játékos,

Kondor Ádám

A rejtőzködő, már-már remete alkatú, 1964-ben született magyar zeneszerző terjedelmes életműve mintegy körülírja az együttes meghatározó tagjainak életpályáját, az ezredvég és az ezredforduló időszakát. Ez a körülírás olyan szerteágazó, hogy a koncertpódiumon szinte alig tapintható jelenléte ellenére sok tekintetben összefoglalja, mindenesetre erősen meghatározza az elmúlt évtizedek közép-európai zenei forrásait. Zenei nyelve a zenetörténeti hagyomány szinte valószínűtlenül sok vonatkozásából merít. Mégis, vagy tán épp ezért, hasonlíthatatlan nyelvezet jellemzi, aminek egyik legfőbb

Kortárs

Kortárs zene A Metrum Ensemble előadó látásmódjának meghatározó felismerése, hogy élő az élőből indul ki, és az időtlennel épít viszonylatokat. Éppen ezért a hitelesség szempontjából — a szükségszerűen tévedésekkel tarkított megnyilvánulások között — legigazabbnak még mindig az élők hangjait tekintik. Hiszen ezek még megőrizték képlékenységüket és életszerűségüket. Hátterük az a közös tudás és tapasztalat, ami csak itt és most létezik, és semmilyen korszak hátrahagyott dokumentumaiban nem lelhető fel. Az együttest